OGM USLUGE

Prilagođene strategije za vaš uspeh

OGM transformiše vaše ideje u uspeh!

Naše savetovanje omogućiće vašem biznisu da ostvari pun potencijal i prevaziđe izazove. Stručni OGM tim će vam pomoći u analizi, planiranju i implementaciji ključnih strategija, unapređujući vaše poslovanje, poboljšavajući efikasnost, i otvarajući nove prilike za rast i razvoj. Sa našim prilagođenim pristupom i stručnim znanjem, vaše poslovanje će postati konkurentnije, održivo i spremno da se suoči sa izazovima modernog tržišta. Investirajte u OGM usluge i osigurajte uspešnu i prosperitetnu budućnost za vašu kompaniju.

01. Izrada biznis planova

Biznis plan služi da sebi predstavite sve resurse sa kojima raspolažete, sve teškoće koje prevazilazite, sve ambicije koje želite da ostvarite. Iako sve to znate, ne može da škodi da kao pravi profesionalac to stavite “na papir” ispred sebe. Okolnosti koje su pred vama se čine nepredvidivim, što je donekle tačno kada bismo mi predviđali budućnost. Tu uslugu OGM još uvek ne nudi. Ali, ako se bavimo naukom potvrđenom u praksi, onda na osnovu dešavanja u prošlosti možemo po nekoj verovatnoći napraviti algoritam za princip dešavanja u budućnosti Naša usluga Izrada biznis planova pruža vam stručnu podršku u razvijanju efektivne strategije. OGM tim će angažovati sve sektore vaše kompanije kako bi se osiguralo da svi ključni aspekti budu obuhvaćeni u biznis planu. Zajedno, možemo unaprediti vašu strategiju i angažovati tim na način koji inspiriše saradnju i uspeh.

Izrada biznis plana često predstavlja vrhunac projekta ili određene faze projekta. Za menadžment, to je sveobuhvatan zadatak koji zahteva da iskoriste svoje postojeće znanje ali i da nauče nešto novo. Biznis plan treba da se razvija u svim sektorima kompanije i da obuhvata aspekte kao što su poslovni razvoj, sektorski planovi, upravljanje zaposlenima, budžeti i mnoge druge važne elemente. Međutim, ključni trenutak je uključivanje svih zaposlenih u proces izrade biznis plana. Ovo rezultira time da svako radno mesto ima svoj poseban biznis plan.

Ovakav pristup omogućava svim zaposlenima da shvate suštinu biznis plana i da razumeju zašto je važno da u predstojećem periodu sprovedu aktivnosti koje su isplanirali. Ovako napravljen biznis plan nije nametnut od strane menadžerske strukture. On proizlazi iz samog tima. Uključivanje svih članova tima u izradu biznis plana stvara osnažujuće okruženje u kojem se svako oseća odgovornim za uspeh.

Stručna podrška za vašu strategiju

Udružićemo sve sektore vaše kompanije kako bi stvorili sveobuhvatan biznis plan koji će vas voditi ka uspehu. Radimo zajedno kako bismo osnažili tim, inspirisali saradnju i ostvarili vaše ciljeve.

02. Izrada strategije prodaje

Šta prodajete? Kome prodajete? Kome želite da prodajete? Ko će prodavati? Koliko prodajete? Koliko želite da prodajete?

Nezavisno od industrije u kojoj posluje vaše preduzeće, najvažniji cilj mora da bude uspešno plasiranje vašeg proizvoda na tržištu. Vrlo je čest slučaj da preduzeća kojima trgovina nije osnovna delatnost nemaju jasno definisanu strategiju prodaje. Često se dešava i da zaposleni koji su zaduženi za prodaju nemaju potrebna znanja i veštine kako bi efikasno doprli do ciljne grupe korisnika i promovisale proizvod. Mi apsolutno razumemo ključnu ulogu prodajnog procesa, analiziramo korisnost proizvoda, identifikujemo ciljnu grupu, odabiramo efektivne kanale komunikacije i primenjujemo prodajne veštine i metodologiju kako bismo postigli uspeh. Naša zajednička misija je da razvijemo i sprovedemo sveobuhvatan plan koji će obezbediti uspešnu realizaciju definisanih prodajnih ciljeva.

Krenite na put ka uspehu na tržištu!

Neka izrada strategije prodaje bude vaš ključ do boljeg plasmana. Kontaktirajte nas danas i zajedno ćemo definisati korake ka ostvarenju prodajnih ciljeva.

03. Uređenje magacinskog poslovanja

Magacin vam je nesređen, rezultati popisa su svaki put drugačiji sa jednom zajedničkom osobinom-katastrofalni su? Prodavci ne znaju šta ziasta mogu da nude kupcima, knjigovdstvo dobija nervni slom od preknjižavanja, a šef magacina nema nikakvu odgovrnost da li je manjak ili višak po popisu?

Uslužno uređenje magacinskog poslovanja obuhvata različite aspekte. To uključuje definisanje efikasnih procesa za zaprimanje i izdavanje robe. Zatim, precizno određivanje radnih mesta, pridruženih ovlašćenja i odgovornosti, uspostavljanje jasne procedure za popisivanje robe. I na kraju digitalizaciju celokupnog magacinskog procesa. Pored toga, razvijamo i implementiramo preciznu proceduru za popisivanje robe kako bismo osigurali tačnost i integritet inventara. Uz to, koristimo digitalne alate i tehnologiju kako bismo digitalizovali celokupni magacinski proces, poboljšali efikasnost, minimizovali greške i omogućili bolje praćenje i upravljanje inventarom.

Za uređenje magacinskog poslovanja koristimo sveobuhvatni pristup kako bismo unapredili vaše magacinsko okruženje. Prvo, analiziramo postojeće procese i identifikujemo oblasti za poboljšanje. Zatim, pravimo nove i optimizujemo postojeće procese zaprimanja i izdavanja robe kako bismo postigli efikasnost i tačnost. Takođe, definišemo radna mesta sa jasnim ovlašćenjima i odgovornostima kako bi svaki zaposleni imao jasno definisanu ulogu u magacinskom poslovanju.

Pored toga, razvijamo i implementiramo preciznu proceduru za popisivanje robe kako bismo osigurali tačnost i integritet inventara.

Naš cilj je da unapredimo vaše magacinsko poslovanje i osiguramo da procesi budu optimizovani, transparentni i efikasni. Kroz našu stručnost i iskustvo, pružamo sveobuhvatna rešenja koja vam omogućavaju da ostvarite efikasno upravljanje magacinom, smanjite gubitke i postignete visok nivo zadovoljstva klijenata.

Tačnost i efikasnost u magacinu!

Precizni procesi i digitalizacija za unapređenje vašeg poslovanja. Transformišite svoj magacin u okruženje gde su gubici minimizirani, a rezultati maksimizirani.

04. Uspostavljanje poslovnih procesa

Svesni ste da postoje poslovni procesi koje ste videli u nekim drugim firmama, čuli ste za njih, sviđaju vam se , ali ne postoje kod vas u firmi? Uveli biste ih, ali ne znate odakle da počnete?

Uspostavljanje efikasnih poslovnih procesa zahteva jasno definisanje potreba tima, određivanje izvršilaca i nosilaca tih procesa, postavljanje kontrolnih tačaka i uspostavljanje adekvatne komunikacije sa zaposlenima u vezi sa setom definisanih procesa. Takođe, od ključne je važnosti pratiti proces implementacije kako bismo osigurali uspeh.

OGM u uspostavljanju poslovnih procesa pristupa sa detaljnim razumevanjem potreba vaše kompanije. Naša prva faza je analiza postojećih procesa, identifikacija ključnih koraka i potencijalnih poboljšanja. Zatim definišemo uloge i odgovornosti za svaki proces. Postavljamo kontrolne tačke kako bismo obezbedili kvalitet i efikasnost, i komuniciramo jasno i transparentno sa zaposlenima o novom setu definisanih procesa.

Nakon uspostavljanja procesa, nastavljamo sa praćenjem njihove implementacije kako bismo identifikovali eventualne izazove i vršili prilagođavanja kako bi se postigao optimalan rezultat. Naš cilj je stvoriti dobro uigran sistem poslovnih procesa koji će optimizovati rad vaše kompanije, poboljšati efikasnost i osigurati da se poslovni ciljevi postižu na najbolji mogući način.

Efikasno poslovanje kroz efikasne poslovne procese!

Uspostavite red, kontrolu i uspeh uspostavljanjem poslovnih procesa. Prilagođeni plan koji će vašu kompaniju usmeriti ka optimizaciji, efikasnosti i ostvarenju vrhunskih rezultata.

05. Reorganizacioni postupak

Da se ne lažemo, reorganizacija je najbolniji psotupak po svaku firmu, ali se može izvesti uz anesteziju za pojedince.

Kada poslovni rezultati trpe jer se ne zna ko šta radii li svi rade sve, vreme je da sredite kuću I nastavite dalje u nove pobede. Potrebno je unaprediti postojeći sistem (procese, radna mesta, ovlašćenja itd.) i podići ih na viši nivo. Ovo radimo uzimajući u obzir suštinu novih zahteva i postojeće resurse. Naš cilj je da pregrupišemo te resurse u sistem koji će omogućiti njihov rast, kao i rast celokupne organizacije.

Kada vaš poslovni rast zahteva promene u organizaciji, reorganizacija je ključna investicija. Potrebno je unaprediti postojeći sistem (procese, radna mesta, ovlašćenja itd.) i podići ih na viši nivo. Pažljivo analiziramo i identifikujemo ključne oblasti za unapređenje, prilagođavamo ih novim izazovima i pružamo efikasna rešenja. Naša reorganizaciona strategija daje temeljne smernice za postizanje uspeha, što vašoj kompaniji omogućava da ostvari svoj pun potencijal u sveobuhvatnom i održivom razvoju.

Kada su promene neophodne!

Kontaktirajte nas i dozvolite da unapredimo vaš sistem, resurse i organizaciju kako bismo vas pripremili za nove pobede i održivi rast.

06. Uvođenje modela obračuna plata po učinku

Ukoliko vaši radnici imaju iste plate bez obzira na rezultate rada I vas to nervira, možemo vam pokazati kako da uvedete pate koje će biti srazmerne njihovim rezultatima.

Merenje postignutih rezultata za svako radno mesto predstavlja izazovan proces u postavljanju internog sistema poslovanja. Da biste motivisali zaposlene potrebno je da imate alate koji omogućavaju jasno praćenje njihovog učinka. Kreiranje sistema u kojem se nagrađuje kvalitetno urađen zadatak po svakom radnom mestu predstavlja jednu od najtraženijih usluga.

Naše dugogodišnje iskustvo nam je omogućilo da razumemo ključnu važnost postavljanja efikasnog sistema merenja učinka. Naš cilj je da pružimo sveobuhvatno rešenje koje će omogućiti objektivno vrednovanje rezultata svakog radnog mesta. Kroz implementaciju ovog sistema, omogućavamo vašim zaposlenima da imaju jasnu percepciju svojih rezultata i da budu motivisani da prevazilaze zadate ciljeve. Naša OGM usluga pruža rešenje koje je visoko traženo u poslovnom svetu, obezbeđujući da vaša kompanija ostvaruje izuzetne performanse i postiže željeni uspeh.

Transformišite plate u motivaciju i uspeh!

Uvođenje modela obračuna plata po učinku donosi pravednu i merljivu nagradu za postignuće. To je put do efikasnog sistema nagrađivanja, motivacije i unapređenih rezultata.

07. Uvođenje sistema izveštavanja i internih sastanaka

Voleli biste da dobijate periodične profesionalne izveštaje o aktivnostima zaposlenih? To bi vam bio alat za kontrolu kao i za davanje sugestija zapsolenima na osnovu kojih bi mogli da napreduju.

Interne sastanke ne držite jer kad god da ste pokušali trajali su 4 sata, uglavnom je vlasnik pričao, I niko nije uradio zadatak koji je bio dogovren. Sve ovo može I drugačije Naša statistika pokazuje da nakon prve nedelje implementacije internih sastanaka i izveštaja prema našim principima, ideje počinju da se šire u kompaniji. Naš cilj je da uspostavimo sistem koji će olakšati efikasnu razmenu informacija, podstaći saradnju i poboljšati donošenje odluka. Kroz našu ekspertizu omogućavamo da sastanci budu produktivni a izveštaji korisni alati za donošenje informisanih poslovnih odluka.

Uvođenje sistema izveštavanja i internih sastanaka predstavlja izazov za mnoge kompanije. Često nailazimo na averziju kada postavljamo pitanja poput: “Da li održavate interne sastanke?” ili “Imate li bilo kakve izveštaje koje interno razmenjujete?” Razlozi za tu averziju su razumljivi – neki su imali loša iskustva sa dugotrajnim sastancima koji nisu donosili nikakve rezultate, a neki smatraju da nema vremena za pisanje izveštaja jer svi već znaju šta ko radi.

Međutim, sastanci i izveštaji mogu biti vredan alat za unapređenje poslovanja ukoliko su pravilno strukturirani i prilagođeni potrebama kompanije. Naš pristup se razlikuje od uobičajenih rešenja “po udžbeniku”. Učimo koje vrste izveštaja su nam potrebni, kome su namenjeni i zašto su važni. Dinamiku i formu prilagođavamo zahtevima specifičnog tima kako bismo postigli optimalne rezultate.

Naša statistika pokazuje da nakon prve nedelje implementacije internih sastanaka i izveštaja prema našim principima, ideje počinju da se šire u kompaniji. Naš cilj je da uspostavimo sistem koji će olakšati efikasnu razmenu informacija, podstaći saradnju i poboljšati donošenje odluka.

Nudimo prilagođena rešenja koja uzimaju u obzir specifičnosti vaše kompanije i timova. Uspostavljanje sistema izveštavanja i internih sastanaka može doneti značajne benefite, poput povećane transparentnosti, efikasnije komunikacije i boljeg razumevanja unutar organizacije.

Revitalizujte komunikaciju i donošenje odluka!

Sistem izveštavanja i internih sastanaka donosi produktivnost i saradnju. Efikasni sastanci i korisni izveštaji, omogućiće vam da donosite informisane odluke i postignete bolje rezultate.

08. Unapređenje sektora prodaje

Imate prodajni sekor ali ste svesni da je to daleko od profesionalnog prodajnog tima? Više liče na radnike koji izvršavaju jednostavne zadatke koje im vi dajete?

 Treba vam prodajni tim koji izvršava svih 9 koraka prodajnog procesa.

Unapređenje prodajnog sektora obuhvata postavljanje prodajne strategije, definisanje zadataka, ciljeva, odgovornosti i ovlašćenja za svakog člana prodajnog tima, uspostavljanje team lider pozicija, planiranje i kontrolu aktivnosti, kao i razvojni plan za svakog člana tima.

Sa dugogodišnjim iskustvom u unapređenju prodajnog sektora, ovom poslu pristupamo sa fokusom na postizanje dobrih prodajnih rezultata. Prvo, zajedno sa vama definišemo prodajnu strategiju koja će omogućiti postizanje ciljeva. Nakon toga, detaljno razmatramo uloge, zadatke, ciljeve, odgovornosti i ovlašćenja svakog člana prodajnog tima kako bismo osigurali jasnu strukturu i efikasno funkcionisanje tima.

Uz to, uspostavljamo team lider pozicije koje imaju ključnu ulogu u vođenju, motivisanju i mentorstvu članova tima. Planiramo i kontrolišemo prodajne aktivnosti kako bismo osigurali da se postavljeni prodajni ciljevi ostvaruju, a rezultati maksimiziraju. Paralelno, pružamo individualne razvojne planove za svakog člana tima kako bi se podstakao lični rast i unapređenje veština.

Naš cilj je da unapredimo vaš prodajni sektor i postignemo izvanredne rezultate. Kroz naše stručno znanje i iskustvo, pružamo sveobuhvatne usluge koje omogućavaju efikasno upravljanje prodajnim timom, ostvarivanje postavljenih ciljeva i izgradnju uspešne prodajne kulture.

Prodajni sektor koja pravi izvanredne rezultate!

Strategija, razvoj i liderstvo za profesionalni prodajni tim. Zajedno možemo transformisati vašu prodajnu ekipu kako biste postigli vrhunske prodajne uspehe.

09. Procena i prodaja firme

I vlasnici manjih biznisa žele da im se proceni firma i da nađu strateškog partnera za dalje poslovne ciljeve. Često je pitanje, da li to neko radi?

 OGM tim u svom sastavu ima saradnike sa dugogodišnjim referencama upravo na ovom polju delovanja. Bez obzira na veličinu firme, pristup procene je isti. Shodno svrsi vašeg zahteva mi ćemo odrediti metodologiju procene. U zavisnosti od poslovnog scenarija prilagođavamo pristup. Na taj način ćemo upravo na osnovu vaših potreba predložiti optimalnu metodologiju procene. Pružićemo vam sveobuhvatan uvid i podršku tokom celog procesa procene. S našom stručnošću, iskustvom i preciznošću, možete biti sigurni da će vaša procena biti izvršena na visokom nivou profesionalizma.

Usluga procene firme pruža sveobuhvatan pregled i utvrđivanje vrednosti  nekog preduzeća. Cilj je da vam prikažemo relevantne informacije na osnovu kojih možete doneti ispravne odluke vezane za potencijalnu prodaju ili kupovinu posmatranog preduzeća. Pažljivo ćemo analizirati sve ključne faktore i pružiti vam detaljnu procenu vrednosti preduzeća.

Shodno svrsi vašeg zahteva mi ćemo odrediti metodologiju procene. U zavisnosti od poslovnog scenarija prilagođavamo pristup. Na taj način ćemo upravo na osnovu vaših potreba predložiti optimalnu metodologiju procene. Naš tim će primeniti primarni i sekundarni pristup u proceni, koristeći relevantne podatke i informacije kako bi dobili sveobuhvatan uvid u vrednost kompanije.

Kao rezultat naše usluge, naručilac će dobiti sveobuhvatan izveštaj procene. Izveštaj će sadržati analizu finansijskih podataka, tržišne pozicije, potencijala rasta, konkurentske prednosti i drugih ključnih faktora koji utiču na vrednost kompanije. Ovaj izveštaj će vam pružiti dublje razumevanje vrednosti posmatranog preduzeća i služiti kao osnova za donošenje informisanih odluka u vezi potencijalnih transakcija.

Pružićemo vam sveobuhvatan uvid i podršku tokom celog procesa procene. S našom stručnošću, iskustvom i preciznošću, možete biti sigurni da će vaša procena biti izvršena na visokom nivou profesionalizma.

Započnite put ka jasnijem razumevanju vrednosti vaše kompanije i donošenju informisanih odluka. Kontaktirajte nas kako bismo vam pružili sveobuhvatan izveštaj procene koji će vam pomoći u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Osigurajte najbolju vrednost za svoju kompaniju

Želite da procenite i prodate svoju firmu? Zahvaljujući OGM izveštaju procene ostvarite uspešan poslovni dogovor.

10. Mentorski procesi i edukacije

Imati mentora nije stvar prestiža, već preduslov da možete da napredujete.

Kako kompanija raste, tako su timu potrebna nova znanja I veštine . Rizik metode “naučićemo sami kroz praksu, ni do sada nas niko nije učio” je srazmeran rastu biznisa. Što je biznis veći, mesta za amaterizam I improvizaciju ima sve manje. Naš pristup mentorskim procesima i edukacijama je prilagođen vašim specifičnim potrebama. Svaki program se pažljivo prilagođava kako bi se zadovoljili specifični ciljevi vaše kompanije i pojedinaca. Kroz interaktivne sesije, pružamo priliku za praktično učenje, primenu novih veština i razmenu iskustava.

Ova usluga vam pruža priliku da steknete vredna znanja i veštine kroz personalizovanu podršku i obuku. Bez obzira da li se odlučite za samostalnu edukaciju ili kao deo projekta na nivou cele kompanije, ova usluga je neophodna u reorganizacionim postupcima i postavljanju nove menadžerske strukture.

Postavljanje nove menadžerske strukture zahteva ne samo promene u hijerarhiji, već i pružanje odgovarajuće edukacije i podrške osobama koje preuzimaju nova zaduženja. Upravo tu je važna naša mentorska podrška. Pružamo personalizovane mentorske procese i edukacije koje će osigurati da vaši menadžeri budu dobro pripremljeni za nove izazove i da znaju kako da prevaziđu prepreke na putu ka uspehu.

Fokusiraćemo se na razvoj menadžerskih i prodajnih veština. Jasno nam je da su efikasno upravljanje timovima i uspešna prodaja ključni faktori za poslovni uspeh. Kroz naše edukacije, pružamo sveobuhvatan set veština koji će vašim menadžerima omogućiti da budu lideri u svojim oblastima. Bilo da se radi o veštinama timskog vođenja, komunikaciji, motivaciji ili pregovaranju, naša mentorska podrška će osnažiti vaše menadžere da ostvare vrhunske rezultate.

Naš pristup mentorskim procesima i edukacijama je prilagođen vašim specifičnim potrebama. Svaki program se pažljivo prilagođava kako bi se zadovoljile specifične ciljeve vaše kompanije i pojedinaca. Kroz interaktivne sesije, pružamo priliku za praktično učenje, primenu novih veština i razmenu iskustava.

Poverite nam razvoj vaših menadžera i unapredite njihove veštine i znanja. Kontaktirajte nas kako bismo zajedno započeli mentorske procese i edukacije koje će vam doneti konkurentske prednosti i postići izvanredne rezultateč

Napredak je rezultat pravog usmerenja i podrške

Napredak se ne dešava slučajno, zato napravite prvi korak ka uspehu! Kontaktirajte nas za mentorstvo i edukaciju.

11. Postavka "middle" menadžmenta

Do sada u vašoj kompaniji nije postojala menadžment struktura?

Znate, hoćete I možete (sami ili uz našu pomoć) da imenujete novi tim menadžera. Ali kako im dati zadatke, koje zadatke, kako ih kontrolisati, koliko im dati slobode,… Usluga postavka middle menadžmenta pruža podršku organizacijama u postavljanju ključnih menadžerskih pozicija . Česta situacija je da organizacije funkcionišu na dva nivoa. Na prvom, višem nivou nalazi se vlasnik ili direktor preduzeća, dok drugi nivo čine ostali zaposleni u preduzeću. Naš cilj je da, na osnovu konkretnih potreba vašeg poslovanja, definišemo potrebne menadžerske pozicije i pružimo podršku u postavljanju tih pozicija.

Jedan od izazova u postavljanju middle menadžmenta jeste pronalaženje odgovarajućih kandidata koji će preuzeti ove pozicije. Mi vam pomažemo u regrutaciji internih ili eksternih menadžera koji se uklapaju u vaše zahteve, želje, afinitete i potrebe vaše organizacije. Pronalaženje pravih ljudi je važan korak, ali ne i najteži deo posla.

Suština usluge je u tome da osposobimo vaše menadžere da preuzmu odgovornost za operativne zadatke i uspešno vode timove. Da bi bili u mogućnosti da delegiraju poslove i preuzimaju strateške uloge, neophodno je da razviju određene veštine. Naša uloga je da ih obučimo u tim veštinama, kako bi bili efikasne vođe svojih timova. Naučićemo ih kako da postavljaju ciljeve, daju zadatke, pruže podršku timu i uspešno kontrolišu izvršavanje zadataka.

Često se postavlja pitanje zašto menadžeri ne bi jednostavno obavili zadatke sami umesto da motivišu članove tima da ih obave. Ključ uspeha svakog preduzeća je u tome da se izgradi efikasan timski rad. Kada menadžeri uspeju da inspirišu, motivišu i razvijaju svoje timove, postižu se značajno bolji rezultati.

Preuzmite kontrolu i osnažite vaš tim

Neka naš tim stručnjaka pomogne u definisanju ključnih menadžerskih pozicija i izboru pravih ljudi za te uloge. Kontaktirajte nas za postavku „middle“ menadžmenta i krenite ka uspehu!

12. Outsourcing menadžment tim

Bez obzira ne veličinu, svi biznisi imaju istu potrebu, svi imaju ista pitanja:

  • Kako da dođem do novih kupaca?
  • Kako da smanjim troškove?
  • Kako da dobijem jeftinije pare?
  • Kako da kontrolišem celu firmu?
  • Kako da motivišem zaposlene da daju svoj maksimalni doprinos?

Odgovore na ova pitanja znaju experti iz finasija, prodaje, marketinga, HRa, … Treba vam njihovo znanje ali ne u količini 40 sati/nedeljno. Naš tim vam stoji na raspolaganju da ih angažujete u meri koja je potrebna vašoj firmi. Uz OGM, imate mogućnost angažovanja vrhunskih stručnjaka za funkciju generalnog, finansijskog ili direktora prodaje, prilagođenih vašim specifičnim potrebama. Naš pristup se zasniva na prilagođavanju formi vašoj jedinstvenoj suštini. Osmislimo zajedno profesionalno upravljanje koje će unaprediti vaš sistem i omogućiti vam da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

U savremenom poslovanju, vlasnici malih biznisa suočavaju se sa izazovima koji zahtevaju visok nivo obrazovanja i informisanosti. Suština biznisa se transformisala. Broj zaposlenih apsolutno više nije jedini indikator uspešnosti kompanije. U stvarnosti, postoje mikro timovi koji se specijalizuju za upravljanje kompleksnim poslovnim izazovima – od tehnoloških inovacija i finansijske efikasnosti, pa sve do specifičnosti ljudskih resursa.

Svesni smo da vlasnici preduzeća usmeravaju svoju pažnju na ključne aspekte svog poslovanja. Međutim, razvoj poslovanja zahteva specijalizovana znanja i veštine. Da bi ste postigli maksimalne rezultate, ključno je da optimizujete resurse. Razlika između preduzeća ne leži u njihovoj veličini, već u stepenu profesionalizma. Naša usluga Outsourcing menadžment tim pruža vam priliku da ostvarite profesionalan sistem upravljanja koji će obezbediti dalji rast i razvoj vašeg poslovanja.

Kroz analizu vašeg poslovanja, stručno upravljanje kadrovima i poslovno orijentisano vođstvo, naš tim stručnjaka omogućava vam da dobijete funkcionalan menadžment bez opterećenja vašeg sistema. Uz OGM, imate mogućnost angažovanja vrhunskih stručnjaka za funkciju generalnog, finansijskog ili direktora prodaje, prilagođenih vašim specifičnim potrebama.

Naš pristup se zasniva na prilagođavanju formi vašoj jedinstvenoj suštini. Osmislimo zajedno profesionalno upravljanje koje će unaprediti vaš sistem i omogućiti vam da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Ojačajte poslovanje uz Outsource menadžment tim

Angažujte naše stručnjake tačno onoliko koliko je potrebno. Spremni smo da oblikujemo profesionalno upravljanje koje će vas približiti ostvarenju poslovnih ciljeva.

13. Konsultacije i apliciranje za fondove iz EBRD programa

Tražite stručnu podršku za apliciranje za EBRD fondove i vođenje projekta nakon dobijanja finansijske podrške?

OGM je pouzdan partner sa bogatim iskustvom u ovom domenu. Naš tim obuhvata EBRD konsultante, spremne da vam pomognu da ostvarite vašu poslovnu viziju. Imate sjajnu ideju za poslovni napredak, ali vam nedostaju finansijski resursi? Poznajete kompanije koje su realizovale svoje projekte uz finansijsku pomoć fondova? Želite i vi da aplicirate za sredstva, ali ne znate koji su koraci na tom putu? Ne brinite, mi smo tu da vam pomognemo. Pozovite nas da saslušamo vašu ideju. Nakon što definišemo šta želite da postignete, predočićemo vam akcioni plan kako ćemo  zajedno realizovati vaš projekat uz finansijsku podršku EBRDa. 

Ceo proces možemo sagledati na 2 nivoa:

  1. Poslovni cilj koji želite da postignete, odnosno projekat koji će se sprovoditi u vašoj kompaniji. Taj projekat treba da unapredi vaše poslovanje i dovede do rasta poslovnih rezultata. Ovaj projekat je potreban kompaniji ukoliko želi da raste, bez obzira ko će ga finansirati. Ovaj deo je suština saradnje. Definišemo cilj, akcioni plan, kontrolne tačke, vremensku dimenziju realizacije, osobe koje su nosioci aktivnosti I zajedno krenemo ka uspehu.
  2. Dobijanje podrške fonda za ostvarenje tog projekta. Komunikacija, apliciranje, administracija, praćenje se sprovodi po pravilima koje fond zahteva. OGM tim je tu da bude spona između vas (koji ste fokusirani na svoje poslovne rezultate) I fonda (koji je fokusiran na svoje poslovne rezultate). Način predstavljanja rezultata vašeg projekta i garancija ostvarenja dogovorenog je naš posao (I mi smo fokusirani na naše poslovne rezultate). Uspeh zajedničkog projekta je kada se svako bavi svojim poslovnim fokusom.

Vaša poslovna transformacija je naš prioritet.

Kontaktirajte nas i zajedno ćemo kreirati projekat, aplicirati za EBRD sredstva i uspešno ga realizovati nakon odobrenja.

Kontaktirajte nas

Vaš uspeh je naša misija!

Kontaktirajte nas da započnemo put ka postizanju izvanrednih poslovnih rezultata.