OGM usluge

Vođenje preduzetnika kroz nove biznis projekte

Vlasnik ste uspešnog biznisa? Vaša kompanija se razvila se do određenog nivoa a resursi nisu u deficitu? Imate energiju, volju, imate viziju, ali ipak niste sigurni kako dalje?

Vlasnik ste biznisa a ujedno ste i menadžer, jer vodite svoj biznis. Vaša kompanija je uspešna. Razvila se do određenog nivoa, resursi nisu u deficitu. Međutim, nastao je zastoj u rastu jer ste došli do tačke koja za vas predstavlja ulazak u nepoznato. Do juče ste imali odgovor na svako pitanje sa kojim ste se suretali tokom svog razvojnog puta. Posao se uvećao i već danas mnogo je više pitanja nego pravih odgovora. Na svom putu uspeha iscrpeli ste svoja znanja o vodjenju biznisa. Posedujete energiju, volju, imate viziju, ali ipak niste sigurni kako dalje.

Vaša kompanija raspolaže resursima kao što su novac, kadrovi, reference. Daljem rastu na put su stali ili interni organizaciono-kadrovski problemi ili nove nepoznanice sa tržišta. 

Osvestili ste svoju potrebu za ličnom nadogradnjom,  trebaju Vam konkretne oblasti znanja, treba Vam usavršavanje u relativno kratkom roku, treba Vam suština napretka.

To znači da ste spremni da firmu prilagode ostvarenju konkretnog krajnjeg cilja.

To znači da ste spremni da dosegnete viši nivo. Donošenje strateških odluka je za zrele profesionalce. Vođenje biznisa podrazumeva odgovornost za ljude, kapital, mrežu poslovnih saradnika. Mogućnost da imate svog ličnog savetnika, koji ima iskustvo iz većeg biznisa i od koga možete da naučite “tips and tricks” korporativnog poslovanja je odlična prilika.

Kako to zapravo izgleda?

Naša zajednička saradnja se zasniva na realizaciji konkretnog projekta. Zajedno definišemo jasan biznis cilj i fokus projekta postaje ostvarenje definisanog cilja. Prolazimo zajedno kroz ceo proces a prenosimo svoje znanje vama kao vlasniku biznisa. Vi sada imate mogućnost da naučite menadžerske veštine visokog nivoa po konkretnim temama. Kako naša saradnja napreduje ka cilju, zajedno radimo na finom podešavanju svih potrebnih infrastrukturnih mera koje omogućavaju da se naš cilj ostvari.

Promene u Vašem preduzeću se neće vršiti samo zato što teorija menadžmenta kaže da tako treba. Vrše se samo one promene za koje smo zajedno utvrdili da su potrebne radi napretka biznisa i ostvarenja vaših strateških planova. Na ovakav način svaka investicija u resurse kompanije je realno merljiva.

Ključne stvari za uspešan projekat

 • Jako je važno da OGM zajedno sa vlasnikom biznisa definiše tačne potrebe kompanije i da ih prevede u vrlo jasan i detaljan cilj ili skup ciljeva. Zbog dugogodišnjeg iskustva, OGM te ciljeve može postići u relativno kratkom vremenskom periodu.
 • Održavanje komunikacije sa vlasnikom biznisa tokom trajanja projekta je presudno. Ne samo da je to način da vlasnika biznisa informišemo o postignutom napretku, već omogućava i redovno preispitivanje ciljeva i eventualno prilagođavanje prema potrebi.
 • Jednom kada OGM pridobije poverenje organizacije, pojaviće se pitanja koja nisu povezana sa ključnim ciljevima zadatka. Tada postaje lako izgubiti iz vida krajnji rezultat, jer se sve više vremena troši na zbrinjavanje dodatnih problema. OGM će naći pravi balans između širenja dobre volje (pomažući tamo gde je to moguće) i ostajanja koncentrisanog na istinske ciljeve.
 • Iako je naš zadatak samo privremen, i traje dok traje i projekat mi se moramo pobrinuti da se promene koje smo sproveli nastave i nakon završetka projekta. Važno je uključiti ključne igrače u sprovođenje projekta i tako se postarati da kompanija nastavi istim putem kada se naš projekat završi.
 • Naše učešće u poslovanju Vaše kompanije je privremeno i vremenski je ograničeno na dužinu trajanja projekta. Produženje Ugovora je korisno samo ako su se okolnosti promenile i ako su dostupni dodatni projekti ili ciljevi.

Zainterestovani ste za konsultacije za nove biznis projekte?

Setovanje novopostavljene menadžerske strukture

Unapredili ste pojedinca i postavili ga na menadžersku poziciju? Teško snalazi u novoj ulozi? Da bi bio uspešan i na novoj poziciji trebaju mu nove veštine i znanja?

Vaša kompanija je relativno mlada i cela menadžment struktura u njoj je nastala od pojedinaca iz “core” biznisa. Vrlo je verovatno da veći deo te grupe ljudi nikada nije imao ambiciju da se bavi menadžmentom. Zapravo kako je posao napredovao ti ljudi su u menadžment kao disciplinu ubačeni bez edukacije. Kolektiv povećavao, zadaci usložnjavali, problem rukovodjenja timovima, strukturama unutar kompanije im je postao prekomplikovan.

OGM može da pomogne i novopostavljenim menadžerima, tj. juniorima na menadžerskim pozicijama. Vaš prodajni tim je narastao i sada je već potrebna osoba koja će da vodi taj tim. Najčešća situacija jeste da ćete ovu ulogu dodeliti nekome koje vaš najbolji prodavac, neko ko je najduže u preduzeću, koji je odan preduzeću i u koga imate najviše poverenja. I to jeste dobra odluka, ali… To što je neko sjajan prodavac i odan preduzeću nije nikakva garancija da će biti dobar menadžer.

Zašto?

Pa zato što o menadžmentu ne zna ništa! Na taj način ste izgubili sjajnog prodavca i dobili lošeg menadžera. Vaše poslovanje je u problemu. Od momenta kada vaša kompanija unapredi pojedinca i postavi ga na menadžersku poziciju ta osoba je uglavnom prepuštena sama sebi, pa kako uspe da se snađe. Jako često ni njihovi nadredjeni ne znaju baš tačno kako i čemu sve treba da ih nauče.

 

Kada unapredite pojedinca i postavite ga na menadžersku poziciju, njemu u prvih par meseci na novoj poziciji svakodnevno trebaju nove veštine i znanja. OGM nudi konsultantske usluge, tj. rad sa novim menadžerima u njihovom setovanju na poziciju.  

 • Kako komunicirati sa nadredjenima
 • Kako komunicirati sa podredjenima
 • Kako komunicirati sa kolegama iz iste ravni
 • Koju operativu zadržati
 • Šta i kako delegirati
 • Kako preuzeti tim
 • Kako se postaviti pred timom
 • Kako izgraditi autoritet
 • Upoznavanje sa starteškim odlučivanjem
 • Kako postići i kako prezentovati rezultate

Na ovaj način dobićete dobrog menadžera koji će stvoriti u upravljati timom sjajnih prodavaca. Vaše poslovanje može da nastavi da raste.

Treba vam setovanje novopostavljene menadžerske strukture?

Priprema Startup kompanija za sledeći krug investicija

Imate problem sa organizacionim koracima u okviru vaše startup kompanije? Želite da postavite kompaniju da bude spremna za sledeći krug investicija?

Od pokretanja same ideje tj. od svog osnivanja Startup kompanije imaju za cilj da nađu investitore koji će finansirati njihov razvoj. Kao krajnja tačka razvojnog puta Startup kompanije očekuje se investitor koji će otkupiti celokupan biznis.

Analizom različitih Startup kompanija uočavaju se jasne pravilnosti njihovog rasta. Na početku postoji samo ideja koja okupi tim koji ulaže svoje znanje i energiju u razvoj te ideje. Dok se ideja razvija u proizvod potrebno je ipak nešto novca za održavanje u životu i tima i pojedinaca. Tada finansijska pomoć uglavnom dolazi iz ličnje ušteđevine ili od roditelja. Kraj razvojne faze je momenat kada se pojavljuje investitotr koji investira u dalji razvoj. Svaka Startup kompanija prođe kroz nekoliko faza razvoja pre nego što dođe momenat njene prodaje.

Da li je vaš Startup privlačan investitorima?

Zakonitost koja je uočena je da kako svaka faza odmiče nervoza u timu raste.  Na početku faze tim raspolaže resursima koji zadovoljavaju potrebe projekta i potrebe članova tima. Kako vreme prolazi, potrebe za novim resursima rastu. Treba privući nove investitore. Da bi postali privlačna investicija kompanija mora da bude “skockana” tj. da bude daleko od haotične grupe svojevoljnih genijalaca. Ni jedan investitor ne želi glavobolju usled rešavanja “dečjih bolesti”.

Startup kompanije pokreću timovi ljudi koji su povezani na osnovu svoje ekspertize. Više manje oni su na početku projekta hijerarhijski ravnopravni. Iz kruga u krug investicija organizacija se usložnjava. Problemi rastu i nedostatak iskusnog menadžmenta je vidljiv. 

Ceo projekat trpi zbog nepostojanja profesionalne menadžerske strukture. Nervoza unutar tima raste a međuljudski odnosi postaju loši. Umesto da se firma užurbano uredjuje za sledeću krug investicija dešavaju se svađe medju vlasnicima unutar tima i raspad firme.

Uredite svoj Startup za sledeći krug investicija

Za taj momenat kada treba skockati firmu za novi krug investicija OGM nudi uslugu profesionalnog General Menadžera koji će urediti organizaciju i gurnuti je u ruke investitoru kao paket sa mašnicom. 

Taj paket biće privlačan investitoru jer predstavlja biznis ideju koja će mu višestruko vratiti uložen novac ali i zato što će dobiti sređenu organizaciju gde neće izgubiti puno vremena u njeno setovanje unutar većeg sistema.