Setovanje novopostavljene menadžerske strukture

Unapredili ste pojedinca i postavili ga na menadžersku poziciju? Teško se snalazi u novoj ulozi? Da bi bio uspešan i na novoj poziciji trebaju mu nove veštine i znanja?

Vaša kompanija je relativno mlada i cela menadžment struktura u njoj je nastala od pojedinaca iz “core” biznisa. Vrlo je verovatno da veći deo te grupe ljudi nikada nije imao ambiciju da se bavi menadžmentom. Zapravo kako je posao napredovao ti ljudi su u menadžment kao disciplinu ubačeni bez edukacije. Kolektiv se povećavao, zadaci usložnjavali, problem rukovodjenja timovima i strukturama unutar kompanije postao je prekomplikovan.

OGM može da pomogne i novopostavljenim menadžerima, tj. juniorima na menadžerskim pozicijama. Timovi unutar vaše kompanije su narasli i potrebno je odrediti vođe timova. Najčešća situacija jeste da ćete ovu ulogu dodeliti nekome ko je vaš najbolji prodavac, lekar, magacioner, knjigovodja, itd… Uglavnom, uvek je to neko ko je najduže u preduzeću, koji je odan preduzeću i u koga imate najviše poverenja. I to jeste dobra odluka, ali… To što je neko sjajan prodavac ili lekar ili magacioner i to što je odan preduzeću nije nikakva garancija da će biti dobar menadžer.

mlada poslovna žena razgovara preko telefona
dve poslovne žene na konsultacijama

Zašto dobar operativac ne mora biti i dobar menadžer?

Zato što o menadžmentu ne zna ništa! Na taj način ste izgubili sjajnog operativca i dobili lošeg menadžera. Vaše poslovanje je u problemu. Od momenta kada vaša kompanija unapredi pojedinca i postavi ga na menadžersku poziciju ta osoba je uglavnom prepuštena sama sebi, pa kako uspe da se snađe. Jako često ni njihovi nadredjeni ne znaju baš tačno kako i čemu sve treba da ih nauče. Vaše poslovanje je tada u problemu.

Kada unapredite pojedinca i postavite ga na menadžersku poziciju, njemu u prvih par meseci na novoj poziciji svakodnevno trebaju nove veštine i znanja. OGM nudi konsultantske usluge, tj. rad sa novim menadžerima u njihovom setovanju na poziciju.  

Novopostavljeni menadžeri mogu da nauče

  • Kako komunicirati sa nadredjenima
  • Kako komunicirati sa podredjenima
  • Kako komunicirati sa kolegama iz iste ravni
  • Koju operativu zadržati
  • Šta i kako delegirati
  • Kako preuzeti tim
  • Kako se postaviti pred timom
  • Kako izgraditi autoritet
  • Upoznavanje sa starteškim odlučivanjem
  • Kako postići i kako prezentovati rezultate

Na ovaj način dobićete dobrog menadžera koji će stvoriti tim sjajnih pojedinaca kojim će upravljati. Vaše poslovanje može da nastavi da raste.

Potrebno Vam je setovanje novopostavljene menadžerske strukture?