Struktuiranje startup kompanija

Želite da postavite kompaniju da bude spremna za novu rundu investicija? Strategiju razvoja proizvoda ste savladali, a šta se dešava sa prodajnom strategijom?

Svaka startup kompanija prolazi kroz iste faze razvoja. Svaku od faza odlikuje specifičan način funkcionisanja kompanije.

Svaka startup kompanija prolazi kroz iste faze razvoja. Svaku od faza odlikuje specifičan način funkcionisanja kompanije.
Faze:
 – Definisanje ideje
 – Validacija ideje
 – Izlazak na masovno tržište
 – Skaliranje
Bez obzira u kojoj razvojnoj fazi se nalazi vaša kompanija, menadžment alatima vam možemo pomoći da uspešno pređete u sledeću fazu.

Cilj ranih faza razvoja startupa je maksimizacija efikasnog učenja o korisnicima, tržištu i problemu koji se rešava. Cilj kasnijih faza je ostati ili postati profitabilan, kao i fokusirano gađati svoj market segment uz optimizaciju troškova za rast. Vreme i novac su jednako bitni resursi – cilj je da se krećete brzo – u čemu vam mogu pomoći ljudi sa iskustvom. U suprotnom gubite jedan od ova dva resursa, što će na kraju ugasiti vaš startup – ili ćete ostati bez novca za operacije ili ćete prekasno izaći na tržište. Uspeh Vas, kao osnivača firme, će zavisiti od toga:

  • Da li vaš proizvod nekome treba i koliko brzo možete da validirate tu ideju i napravite proizvod ili ponudite uslugu pre drugih
  • Da li možete da ubedite investitore da vam daju dovoljno novca da sa vašim burn rate-om doživite uspeh vašeg proizvoda na tržištu
  • Da li možete da izdržite svaku fazu rasta koja pred vas dolazi a da se ne zarobite u operacijama i kreirate usko grlo koje će vas sprečiti da pređete u narednu fazu razvoja.

Sigurno Vam se čini da prolazite put kojim niko prošao nije, ali uveravamo vas da to nije tako. Put razvoja startup kompanije i inovativni proces stvaranja proizvoda radi plasiranja na masovno tržište, su prošli svi koji su pripadali ikada startup zajednici. Treba učiti i iz tuđih iskustava.

Priprema za novu rundu investicija

Da bi investitor želeo da uloži u Vas sa dobrom valuacijom, on mora verovati da ste sposobni da kroz vreme efikasno prolazite kroz svaku fazu skaliranja. Što ste spremniji da odgovorite na pitanja investitora i da razmišljate i planirate korake unapred to je šansa da dobijete dobru valuaciju prilikom investicija veća. Možemo Vam pomoći da postavite pravu poslovnu metriku i optimizujete poslovanje.

Za novog investitora je najbolje da dobije kreativnu ali uređenu organizaciju.

U trenutku kada treba skockati startup za novi krug investicija OGM nudi rešenje. Uslugu profesionalnog management tima. Ovaj tim će urediti organizaciju i predati je u ruke investitoru kao paket sa mašnicom. Taj paket biće privlačan investitoru jer predstavlja biznis ideju koja će mu višestruko vratiti uložen novac. Biće privlačan i zato što će dobiti sređenu organizaciju. Rešenje koje obezbedjuje OGM nudi balansiran odnos kreativnosti. A kreativnost je u DNK svake startup kompanije. Tu je i nivo organizacione uredjenosti, koja pomaže razvoj a nikako ga ne sputava.

Iskoristite naše iskustvo da uspešno pivotirate ili skalirate vaš biznis.

Da li ste spremni za razvoj prodajne strategije?

Po svojoj poslovnoj filozofiji startupovi su inovativno proizvodne kompanije. One u svom poslovnom kodu uglavnom nemaju razvijenu prodajnu strategiju. Okretanje ka razvoju sales force-a je veliki izazov za tim koji je po svojim kompetencama okrenut “proizvodnji”. Adekvatna prodajna strategija će vas odvesti ka novim korisnicima. Vaš proizvod će zaživeti na tržištu što i jeste suština vaše ideje.
U kojoj tački razvoja se nalazi vaša startup kompanija? Da li ste još uvek fokusirani na inovativnu tehnologiju vašeg proizvoda ili ste se već okrenuli klijentima i tražite način da dođete do masovnog tržišta?

U zavisnosti u koju grupu kompanija spadate, OGM ima model koji će vam pomoći da razvijete prodajne kapacitete:

  • Ukoliko ste u početnoj fazi i uglavnom ste okupirani tehnološkim rešenjem : founder(i) imaju ulogu prodavca. Treba definisati upotrebnu vrednost proizvoda, ciljno tržište. Takodje, dragoceno za foundere je da dobiju povratnu informaciju sa tržišta jer će samo tako unaprediti svoj proizvod. Smatramo da je adekvatna sales edukacija neophodna , ukoliko želite profesionalno da uradite prodaju. I naravno da dođete do sledeće faze i uđete na masovno tržište.
  • Ukoliko ste u zreloj fazi, aktivnosti su vam okrenute ka dobijanju tržišta: sada već pričamo o ozbiljnoj prodaji vašeg proizvoda. Sales force se može formirati unutar vaše kompanije ili outsourcovati. Zajedno sa vama ćemo na osnovu vaših planova, odrediti optimalno rešenje za vaš startup. Nakon toga, sledi implementacija rešenja i konačno ekspanzija prodaje.

Pozovite nas da zajedno napravimo prodajnu strategiju za vaš proizvod ili uslugu.