Vođenje preduzetnika kroz nove biznis projekte

Vlasnik ste uspešnog biznisa? Vaša kompanija se razvila se do određenog nivoa a resursi nisu u deficitu? Imate energiju, volju, imate viziju, ali ipak niste sigurni kako dalje?

Vlasnik ste biznisa a ujedno ste i menadžer, jer vodite svoj biznis. Vaša kompanija je uspešna. Razvila se do određenog nivoa, resursi nisu u deficitu. Međutim, nastao je zastoj u rastu jer ste došli do tačke koja za vas predstavlja ulazak u nepoznato. Do juče ste imali odgovor na svako pitanje sa kojim ste se suretali tokom svog razvojnog puta. Posao se uvećao i već danas mnogo je više pitanja nego pravih odgovora. Na svom putu uspeha iscrpeli ste svoja znanja o vodjenju biznisa. Posedujete energiju, volju, imate viziju, ali ipak niste sigurni kako dalje.

Vaša kompanija raspolaže resursima kao što su novac, kadrovi, reference. Daljem rastu na put su stali ili interni organizaciono-kadrovski problemi ili nove nepoznanice sa tržišta. Osvestili ste svoju potrebu za ličnom nadogradnjom,  trebaju Vam konkretne oblasti znanja, treba Vam usavršavanje u relativno kratkom roku, treba Vam suština napretka.

To znači da ste spremni da prilagodite firmu ostvarenju konkretnog krajnjeg cilja.

To znači da ste spremni da dosegnete viši nivo. Donošenje strateških odluka je za zrele profesionalce. Vođenje biznisa podrazumeva odgovornost za ljude, kapital, mrežu poslovnih saradnika. Mogućnost da imate svog ličnog savetnika, koji ima iskustvo iz većeg biznisa i od koga možete da naučite “tips and tricks” korporativnog poslovanja je odlična prilika.

Kako to zapravo izgleda?

Naša zajednička saradnja se zasniva na realizaciji konkretnog projekta. Zajedno definišemo jasan biznis cilj i fokus projekta postaje ostvarenje definisanog cilja. Prolazimo zajedno kroz ceo proces a prenosimo svoje znanje vama kao vlasniku biznisa. Vi sada imate mogućnost da naučite menadžerske veštine visokog nivoa po konkretnim temama. Kako naša saradnja napreduje ka cilju, zajedno radimo na finom podešavanju svih potrebnih infrastrukturnih mera koje omogućavaju da se naš cilj ostvari.

Promene u Vašem preduzeću se neće vršiti samo zato što teorija menadžmenta kaže da tako treba. Vrše se samo one promene za koje smo zajedno utvrdili da su potrebne radi napretka biznisa i ostvarenja vaših strateških planova. Na ovakav način svaka investicija u resurse kompanije je realno merljiva.

Ključne stvari za uspešan projekat

  • Jako je važno da OGM zajedno sa vlasnikom biznisa definiše tačne potrebe kompanije i da ih prevede u vrlo jasan i detaljan cilj ili skup ciljeva. Zbog dugogodišnjeg iskustva, OGM te ciljeve može postići u relativno kratkom vremenskom periodu.
  • Održavanje komunikacije sa vlasnikom biznisa tokom trajanja projekta je presudno. Ne samo da je to način da vlasnika biznisa informišemo o postignutom napretku, već omogućava i redovno preispitivanje ciljeva i eventualno prilagođavanje prema potrebi.
  • Jednom kada OGM pridobije poverenje organizacije, pojaviće se pitanja koja nisu povezana sa ključnim ciljevima zadatka. Tada se lako izgubi iz vida krajnji rezultat, jer se sve više vremena troši na zbrinjavanje dodatnih problema. OGM će naći pravi balans između sekundarnih pitanja i fokusa na dostizanje glavnog cilja.
  • Iako je naš zadatak samo privremen, i traje dok traje i projekat mi se moramo pobrinuti da se promene koje smo sproveli nastave i nakon završetka projekta. Važno je uključiti ključne igrače u sprovođenje projekta i tako se postarati da kompanija nastavi istim putem kada se naš projekat završi.
  • Naše učešće u poslovanju Vaše kompanije je privremeno i vremenski je ograničeno na dužinu trajanja projekta. Produženje Ugovora je korisno samo ako su se okolnosti promenile i ako su dostupni dodatni projekti ili ciljevi.

Interesuju vas konsultacije za vođenje kroz nove biznis projekte?